Tuesday, 16 October 2012LATIH TUBI TATABAHASA : KATA GANTI NAMA
KATA GANTI NAMA
Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.
1 .Ibu, duit _______ hilang,. kata Umair kepada ibunya.
A kita
B kami
C saya
D mereka

2 Darus dan Intan bersahabat karib. _______ tinggal sekampung.
A Dia
B Kita
C Kami
D Mereka

3 .Jika _______ ada masalah sila jumpa saya,. kata Cikgu Sarah kepada saya.
A mereka
B kamu
C kami
D dia

4 Salmi murid tahun enam. _______ berazam untuk mencapai 5A dalam UPSR.
A Dia
B Kami
C Awak
D Saya

5 Bangunan baru itu telah dirasmikan oleh _______.
A dia
B kami
C kamu
D beliau

6 Sebagai murid, _______ hendaklah belajar bersungguh-sungguh,. kata cikgu.
A dia
B kita
C kamu
D mereka

7 Mari kita ikut _______ ke perpustakaan,. kata Siti kepada Nurul.
A mereka
B awak
C saya
D kami
8 .Boleh _______ tumpang bertanya?. kata Suri dan Muna kepada pemuda itu.
A kamu
B awak
C kami
D saya

9 .Ampun _______ tuanku,. sembah Hang Tuah kepada raja.
A beta
B patik
C hamba
D baginda

10 .Jika ________ ada masa lapang, jemputlah ke rumah saya,. kata Ani kepada
kawan-kawannya.
A dia
B awak
C beliau
D kalian

11 .Nah, ambil wang _______!. kata emak sambil menghulurkan wang kepada
saya.
A itu
B ini
C sini
D situ

12 Ayah pergi ke Ipoh. Dia ada urusan di _______.
A itu
B sini
C sana
D mana

13 .Cuaca di _______ sungguh sejuk,. kata Sabri sambil menahan kesejukan.
A mana
B sini
C situ
D ini

14 .Jangan berkelakuan _______, tidak elok,. nasihat ibu kepada Zarina.
A begitu
B begini
C itu
D ini

15 Kalau tidak ada _______ masalah projek itu akan siap sebulan lagi.
A apa-apa
B bila-bila
C mana-mana
D siapa-siapa

16 Duduklah di _______ yang kausuka.
A mana
B siapa
C siapa-siapa
D mana-mana

17 Entah _______ yang disimpannya di dalam peti besi itu.
A bila-bila
B apa-apa
C siapa-siapa
D mana-mana

18 _______ pun tidak dibenarkan masuk ke dalam dewan peperiksaan.
A Bila-bila
B Apa-apa
C Mana-mana
D Siapa-siapa

19 Jemputlah ke rumah saya _______ encik ada masa lapang.
A bila
B siapa
C bila-bila
D siapa-siapa

20 ._______lah ucapan daripada Guru Besar,. kata juruacara majlis.
A Ini
B Begini
C Begitu
D Demikian
Skema jawapan (Kata Ganti Nama)
1C 2D 3B 4A 5D
6C 7A 8C 9B 10D
11B 12C 13B 14A 15A
16D 17B 18D 19C 20D

1 comment: